Womorrrow egy budapesti központú, friss szemléletű kreatív építész és design stúdió, az építészet és határterületein alkotva, egyesíti a művészi látásmód és mérnöki tudományokat. Multidiszciplináris alkotó közösségünk állandó partnereinken keresztül magasan képzett szakemberekből tevődik össze, akik projekt alapon lakossági, kulturális, vállalati vagy középületeket és tereket fejlesztenek.

A tervezés és megvalósítás kiválóságát a megbízóinkkal kialakított mély együttműködésben és a résztvevő szakemberek hálózatának integrációjában látjuk, akik az építészetet és munkájukat szenvedélyüknek tekintik, egymással és környezetükkel szemben intelligens tisztelettel viseltetnek. Egy olyan csapatban, amely egy bizalmi környezetet kialakítva képes a kreatív tudásmegosztásra, egymás folyamatos motivációjára, felelősséget vállalva kíséri figyelemmel az aktuális folyamatokat és izgatottan várja az új kihívásokat. Cégünk szakmai karrierje során nagyon különféle projektek találhatóak. Néhány nagyobb költségvetéssel, mások alacsonyabb költségvetéssel készültek, de minden esetben nagy figyelmet fordítottunk a gazdaságosságra és a fenntarthatósága.

Womorrrow építészete a kortárs élet folyamatos fejlődésének és változásának alapos elemzéséből adódik. Globalizált multikulturális világunk, a technológiák fénysebességű fejlődése és környezetünk megóvása új hozzáállást kíván az épített környezetünk formálásában résztvevő minden szereplőtől, újra kell értelmeznünk az épített környezetünkkel szemben támasztott elvárásokat. Zajos világunkban mindinkább felértékelődik a hely szelleme, melynek figyelembevétele a legerősebb értékteremtő erő. Az ember identitásérzését és érzelmi jól-létét az építészetben kifejezett jelentés középpontjával hozza összefüggésbe. Az építészet kultúránk esszenciális és szerves része, az emberi tevékenység egyik elemi megjelenési formája, mely fontos szerepet tölt be a világban elfoglalt helyünk szempontjából. Alapvetően multidiszciplináris, egyrészt alkalmazott művészet, másrészt mérnöki tudomány, technológiai diszciplína.

Hitünk szerint az építészet az értelem és érzelem, a funkcionalitás és szépség harmonikus egysége, nemcsak üres esztétizálás és racionális számítások sorozata. Kötelességünk kellő körültekintéssel és felelősséggel viseltetni épített környezetünk iránt, mivel tevékenységünkkel hatással vagyunk több generáció életére és Földünk sorsára.

Womorrrow projekteinek elsődleges tervezéselméleti megközelítése kettős kompromisszumból fakad; a szándék a tökéletes technikai válasz megadására az adott tervezési feladat elvárásai mentén, valamint a vágy a szépség megtalálására az épített környezetünk formálása során. Projektjeinkben minden érintett megelégedettségére törekszünk, kiemelten fontosak számunkra a megvalósult terveink leendő használói, azonban ezen felül a projektben együttműködők, tervezők és kivitelezők elégedettsége is.

Tervezési folyamatunk másik jellemzője a folytonosság; a környezettel, melyet tiszteletben tartunk és óvunk, ugyanakkor a tér-idő szempontjából is meg kell értenünk azt az architektúrát, amely képes időben túlélni, nem elavulttá válni. Az innováció hangsúlyos szerepet kap tervezési módszertanunkban, szívesen alkalmazunk új anyagokat, új technológiákat, melyek javítják életminőségünket. A precizitás munkamódszerünk kulcsa, minden projektünk nagyfokú koncentrációt és figyelmet érdemel az eredeti ötlettől a megvalósulásig. Megvalósult projektjeink a benne lakók, használóik identitásának meghatározó részévé válnak, személyiségük vagy kultúrájuk egyértelmű kifejeződése, legyen az az élet, a szabadidő, a munka, a vásárlás vagy bármely más területre érvényes.

Tanácsadás

> Beruházói érdekképviselet
> Fejlesztési koncepció tanácsadás
> Környezetvédelmi és fenntarthatósági stratégia
> Megvalósíthatósági tanulmányok

Projektmenedzsment

> Projektkoordináció
> Tender előkészítés
> Időbeli tervezés
> Költségtervezés

Építészet

> Teljes körű építészeti tervezés
> Generáltervezés
> Környezettervezés
> Mérnöki szolgáltatások és műszaki tervezés
> Műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői szolgáltatások
> Fotórealisztikus építészeti vizualizáció
> BIM + parametrikus 3D modellezés

Design

> Teljes körű belsőépítészeti tervezés
> Generáltervezés
> Spaceplan
> Fit-out design
> Bútortervezés
> Fotórealisztikus belsőépítészeti vizualizáció
> BIM + parametrikus 3D modellezés
STAGE 00

00. Tervezési program

Megbízóink igényeinek felmérése és tömör összegzése, mely a tervezés megkezdésének alapjául szolgál. A projekt fő stratégiai céljainak és követelményeinek meghatározása.

STAGE 01

01. Előkészítés

Projektcélok kidolgozása, beleértve a minőségi célkitűzéseket és a projekt elvárt eredményeit, a fenntarthatósági törekvéseket, a projekt költségvetését, egyéb paramétereket vagy korlátokat, a projekt tervezési programjának véglegesítése. Megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése és a helyszín vizsgálata, elemzése és a szükséges adatok beszerzése.

STAGE 02

02. Koncepcióterv

Koncepcióterv készítése, mely a tervezési folyamat egyik legfontosabb eleme. Elsősorban az építészeti és/vagy belsőépítészeti megjelenésre, térszervezésre,  telepítésre vonatkozó, kutatás és elemzés alapján meghatározott javaslatokat tartalmazza, beleértve a szerkezeti megvalósíthatóságra adott javaslatokat, valamint az épületet és a belső tereket kiszolgáló rendszerekre vonatkozó javaslatokat. A javaslatok közül a tervezési programnak leginkább megfelelő változat kiválasztása után az előzetes költséginformációk a koncepcióterv részét képezik.

STAGE 03

03. Jóváhagyási terv

A jóváhagyási terv a megbízónk által elfogadott koncepcióterv részletesen kidolgozott változata. Ebben a tervezési fázisban az építészeti és/vagy belsőépítészeti részletek kidolgozása történik a tervezési programnak és projektcéloknak megfelelően, beleértve az esztétikai megjelenést, a szerkezeti rendszereket, valamint az épületet és tereit kiszolgáló rendszereket. A jóváhagyási terv az aktuális jogszabályi előírások szerint készül, mely alapján az építéshez szükséges építési engedélyek beszerezhetőek.

STAGE 04

04. Kiviteli terv

Műszaki tervek, mely az elfogadott jóváhagyási terv alapján készül a tervezési programnak megfelelően. Generáltervezési megbízás esetén tartalmazza a részletes építészeti és/vagy belsőépítészeti kiviteli tervdokumentáción felül a szükséges részletes szakági kiviteli tervdokumentációkat is, beleértve a szerkezeti és minden az épületet és tereit kiszolgáló rendszerek részletes kiviteli tervdokumentációját. A kiviteli terv tartalmazza a megvalósításhoz szükséges részletes műszaki tervdokumentációkon és műszaki leírásokon felül a projekt megvalósításának tervezéséhez szükséges árazatlan költségvetés kiírásokat.

STAGE 05

05. Megvalósítás felügyelete

A megvalósítás felügyelete külön megbízás keretében. Szükség szerint projektmenedzsmenti feladatok ellátása, projekt időbeli tervezése és vállalkozásba adásának felügyelete. Az építés helyszíni felügyelete és a megvalósítás keretében felmerülő kérdések és esetleges változtatások megoldása, gyártmánytervek ellenőrzése és jóváhagyása, hogy a megvalósulás a tervezési program és kiviteli tervek szerint történjen. Rendelkezünk a műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői feladatok ellátásához szükséges jogosultságokkal is.

Új csapattagokat és kollaborációs partnereket keresünk!

ÉPÍTÉSZ ÉS BELSŐÉPÍTÉSZ FELADATOKRA

Keresett mindset:

 • elhivatottság;
 • ember-, megoldás- és ügyfélközpontú gondolkodásmód;
 • magas szintű önállóság és felelősségteljes, értékalapú munkavégzés;

Keresett “hard” skillek:

 • koncepcióalkotási és digitális prezentációs készség;
 • építészeti és/vagy belsőépítészeti koncepciók, design stratégiák, környezetelemzés, tender tervek, kiviteli tervek, konszignációk, megvalósulási dokumentációk készítése önállóan és/vagy csapattagként;
 • projektmenedzsment;

Elvárt:

 • legalább egy, a szakmához kapcsolódó BA/BSc/MA/MSc-diploma (építész, belsőépítész);
 • magabiztos ArchiCAD használat, BIM modellezési munkafolyamatok ismerete;
 • hatékonyság és jól szervezettség;
 • pontos, precíz munkavégzés és részletorientáltság;
 • szakmai önállóság és proaktivitás, felelősségvállalási hajlandóság;

Előnyök:

 • magas fokú építészeti és műszaki ismeretek;
 • expert ArchiCAD+BIM használat;
 • Rhino3D+Grasshopper ismeret;
 • jártasság engedélyezési és kiviteli dokumentációk készítésében;
 • agilitás, kreativitás;

Örülünk, ha ahelyett, hogy mi mikromenedzselnénk téged, te javasolsz megoldási útvonalakat és ezeket saját szakmai autonómiád keretein belül megvalósítod.

Ezeket adjuk:

 • egyéni, egyedi ötleteid megvalósításának lehetősége;
 • friss és fiatalos támogató környezet; nagyfokú önállóság és tanulási lehetőség;
 • hosszútávú rugalmas együttműködési lehetőség;

Munkaidő és együttműködési keretek:

munkavégzés rugalmas helyi és időbeli keretekkel.

Örülünk, ha nem okoz gondot számodra a szabad keretek között történő munkavégzés és az önszerveződés alapú folyamatok.

Felállás:

projekt alapú elszámolás vagy rugalmas munkaidős bejelentett szerződéses munkaviszony (ami számodra kedvezőbb)

Munkabér:

egyedi megállapodás alapján és teljesítménnyel arányosan

Irodánk:

Ádám Villa, 1071 Budapest, Városligeti fasor 35/a.

Rövid portfólió (max. 5mb pdf vagy link formájában) és szakmai CV-s jelentkezés jöhet ide: hello@womorrow.com

Womorrow Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-912832
Adószám: 14634099-2-42
CIB: 10700158-48612702-51100005

Székhely és levelezési cím

Andrássy Courtyard
H-1062 Budapest
Benczúr utca 2.

Stúdió

Ádám Villa
H-1071 Budapest
Városligeti fasor 35/a.

Kapcsolat

hello@womorrow.com
0036.30.3309611