fbpx Skip to main content
 

womorrow

építészet + design

 

innovatív és fenntartható

környezettudatos bátor új megoldások

 

előre mutató perspektíva

egyedi időtálló és inspiráló megoldások, terek

 

személyre szabott életterek

projektre szabott tervezési programok

 

rugalmas gondolkodás

nyitott és befogadó hozzáállás

 

építészet és művészet

értelem és érzelem

 

léptékfüggetlen tervezés

városépítészettől a tárgytervezésig

 

kutatás és gyakorlat központú módszertan

legújabb technikai eszközök használata

 

minőségközpontú projektfejlesztés

értékmegőrzés és értékteremtés

 

maximalizmus

a munkánk minden részletében

 

esztétikum és funkcionalitás

prémium minőségű műszaki tervdokumentációval

 

állandó figyelem és gyors reagálás

munkáink minden részletében

Womorrrow egy budapesti központú, friss szemléletű kreatív építész és design stúdió, az építészet és határterületein alkotva, egyesíti a művészi látásmód és mérnöki tudományokat. Multidiszciplináris alkotó közösségünk állandó partnereinken keresztül magasan képzett szakemberekből tevődik össze, akik projekt alapon lakossági, kulturális, vállalati vagy középületeket és tereket fejlesztenek.

A tervezés és megvalósítás kiválóságát a megbízóinkkal kialakított mély együttműködésben és a résztvevő szakemberek hálózatának integrációjában látjuk, akik az építészetet és munkájukat szenvedélyüknek tekintik, egymással és környezetükkel szemben intelligens tisztelettel viseltetnek. Egy olyan csapatban, amely egy bizalmi környezetet kialakítva képes a kreatív tudásmegosztásra, egymás folyamatos motivációjára, felelősséget vállalva kíséri figyelemmel az aktuális folyamatokat és izgatottan várja az új kihívásokat. Cégünk szakmai karrierje során nagyon különféle projektek találhatóak. Néhány nagyobb költségvetéssel, mások alacsonyabb költségvetéssel készültek, de minden esetben nagy figyelmet fordítottunk a gazdaságosságra és a fenntarthatósága.

Womorrrow építészete a kortárs élet folyamatos fejlődésének és változásának alapos elemzéséből adódik. Globalizált multikulturális világunk, a technológiák fénysebességű fejlődése és környezetünk megóvása új hozzáállást kíván az épített környezetünk formálásában résztvevő minden szereplőtől, újra kell értelmeznünk az épített környezetünkkel szemben támasztott elvárásokat. Zajos világunkban mindinkább felértékelődik a hely szelleme, melynek figyelembevétele a legerősebb értékteremtő erő. Az ember identitásérzését és érzelmi jól-létét az építészetben kifejezett jelentés középpontjával hozza összefüggésbe. Az építészet kultúránk esszenciális és szerves része, az emberi tevékenység egyik elemi megjelenési formája, mely fontos szerepet tölt be a világban elfoglalt helyünk szempontjából. Alapvetően multidiszciplináris, egyrészt alkalmazott művészet, másrészt mérnöki tudomány, technológiai diszciplína.

Hitünk szerint az építészet az értelem és érzelem, a funkcionalitás és szépség harmonikus egysége, nemcsak üres esztétizálás és racionális számítások sorozata. Kötelességünk kellő körültekintéssel és felelősséggel viseltetni épített környezetünk iránt, mivel tevékenységünkkel hatással vagyunk több generáció életére és Földünk sorsára.

Womorrrow projekteinek elsődleges tervezéselméleti megközelítése kettős kompromisszumból fakad; a szándék a tökéletes technikai válasz megadására az adott tervezési feladat elvárásai mentén, valamint a vágy a szépség megtalálására az épített környezetünk formálása során. Projektjeinkben minden érintett megelégedettségére törekszünk, kiemelten fontosak számunkra a megvalósult terveink leendő használói, azonban ezen felül a projektben együttműködők, tervezők és kivitelezők elégedettsége is.

Tervezési folyamatunk másik jellemzője a folytonosság; a környezettel, melyet tiszteletben tartunk és óvunk, ugyanakkor a tér-idő szempontjából is meg kell értenünk azt az architektúrát, amely képes időben túlélni, nem elavulttá válni. Az innováció hangsúlyos szerepet kap tervezési módszertanunkban, szívesen alkalmazunk új anyagokat, új technológiákat, melyek javítják életminőségünket. A precizitás munkamódszerünk kulcsa, minden projektünk nagyfokú koncentrációt és figyelmet érdemel az eredeti ötlettől a megvalósulásig. Megvalósult projektjeink a benne lakók, használóik identitásának meghatározó részévé válnak, személyiségük vagy kultúrájuk egyértelmű kifejeződése, legyen az az élet, a szabadidő, a munka, a vásárlás vagy bármely más területre érvényes.

Egy kísérleti projekt, amelyben a mesterséges intelligencia alkalmazhatóságát kutatjuk az építészet és design területén.
Exploring the symbiosis of architectural form by @womorrow.

#architecture #architecturaldesign #design #formgiving #formstudy #experimental #artificalintelligence #ai #dalle #midjourneyai #midjourney #womorrow
Exploring the symbiosis of architectural form by @womorrow.

#architecture #architecturaldesign #design #formgiving #formstudy #experimental #artificalintelligence #ai #dalle #midjourneyai #midjourney
Exploring the symbiosis of architectural form by @womorrow.

#architecture #architecturaldesign #design #formgiving #formstudy #experimental #artificalintelligence #ai #dalle #midjourneyai #midjourney #womorrow
Exploring the symbiosis of architectural form by @womorrow.

#architecture #architecturaldesign #design #formgiving #formstudy #experimental #artificalintelligence #ai #dalle #midjourneyai #midjourney #womorrow
Exploring the symbiosis of architectural form by @womorrow.

#architecture #architecturaldesign #design #formgiving #formstudy #experimental #artificalintelligence #ai #dalle #midjourneyai #midjourney
Exploring the symbiosis of architectural form by @womorrow.

#architecture #architecturaldesign #design #formgiving #formstudy #experimental #artificalintelligence #ai #dalle #midjourneyai #midjourney #womorrow
Exploring the symbiosis of architectural form by @womorrow.

#architecture #architecturaldesign #design #formgiving #formstudy #experimental #artificalintelligence #ai #dalle #midjourneyai #midjourney #womorrow
Exploring the symbiosis of architectural form by @womorrow.

#architecture #architecturaldesign #design #formgiving #formstudy #experimental #artificalintelligence #ai #dalle #midjourneyai #midjourney
Exploring the symbiosis of architectural form by @womorrow.

#architecture #architecturaldesign #design #formgiving #formstudy #experimental #artificalintelligence #ai #dalle #midjourneyai #midjourney #womorrow
Exploring the symbiosis of architectural form by @womorrow.

#architecture #architecturaldesign #design #formgiving #formstudy #experimental #artificalintelligence #ai #dalle #midjourneyai #midjourney

Tanácsadás

> Beruházói érdekképviselet
> Fejlesztési koncepció tanácsadás
> Környezetvédelmi és fenntarthatósági stratégia
> Megvalósíthatósági tanulmányok

Projektmenedzsment

> Projektkoordináció
> Tender előkészítés
> Időbeli tervezés
> Költségtervezés

Építészet

> Teljes körű építészeti tervezés
> Generáltervezés
> Környezettervezés
> Mérnöki szolgáltatások és műszaki tervezés
> Műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői szolgáltatások
> Fotórealisztikus építészeti vizualizáció
> BIM + parametrikus 3D modellezés
Tájékoztató tervezési díjaink >

Design

> Teljes körű belsőépítészeti tervezés
> Generáltervezés
> Spaceplan
> Fit-out design
> Bútortervezés
> Fotórealisztikus belsőépítészeti vizualizáció
> BIM + parametrikus 3D modellezés
Tájékoztató tervezési díjaink >

01. Előkészítési szakasz

Az első személyes találkozásunk alkalmával egy kötetlen beszélgetés formájában megismerkedünk egymással, átbeszéljük a leendő együttműködésünk részleteit. A találkozó legfontosabb része az egymásra hangolódás, egymás megértése, mely a közös munka elengedhetetlen feltétele. Beszélgetünk a projektről, hogy minél inkább megértsük, miben tudunk segíteni és hogy a számodra legjobb ajánlatot tudjuk adni.

1

megkeresés

írj vagy hívj minket a megadott elérhetőségeink egyikén
2

személyes elbeszélgetés

amely során megbizonyosodunk róla, hogy tudunk együtt dolgozni
3

ajánlat készítése

egyedi igényekre és az adott megbízásra szabva
4

szerződés kötés

mellyel elkezdődik a közös munka

02. Tervezési szakasz

Az építés, az új létrehozása legyen öröm és pozitív élmény minden résztvevő számára. Az építés nehéz fajsúlyú dolog és jelentős anyagi megterhelést von magával. Érdemes minden apró mozzanatát megtervezni, mérlegelni a beruházás minden folyamatát. Egy jól átgondolt, részleteiben kidolgozott terv fontos eleme egy épület megvalósításának. Hogy a terv minden részletében az adott egyedi igényekre legyen szabva, intenzív személyes egyeztetéseket tartunk. Ne sajnáljuk az erre fordított időt.

1

előkészületek

a tervezési program összeállítása és egyéb szükséges előkészítő munkarészek elkészítése
2

koncepcióterv

intenzív megbeszélések során fejlesztve, skiccek, tervrajzok, virtuális modell és látványtervek formájában prezentálva
3

jóváhagyási terv

elfogadott koncepcióterv alapján az építés engedélyeztetésére, az aktuális jogszabályi előírások szerint
4

kiviteli terv

részletes műszaki dokumentáció minden szükséges munakrésszel

03. Megvalósulási szakasz

A tervek csak akkor érnek valamit, ha megvalósítják őket. A tervfázisok készítése mellett az épületek kivitelezését, megvalósítását nyomon követjük. Szükség vagy igény esetén az építtető rendelkezésére állunk, hiszen számtalan, előre nem látható helyzet, lehetőség, akár változtatási igény adódhat, amihez szakmai segítség és tanács kellhet. Amit megépítünk, az legyen szép és igényes.

1

árajánlatok bekérése

kivitelezők tendereztetése, betervezett termékekre ajánlatok bekérése, forgalmazói látogatások
2

tervezői művezetés

az építési folyamat nyomon követése és felügyelete
3

professzionális fotók készítése

szükség szerint finish styling, a végső részletek kialakítása
4

projekt zárása

az elkészült munka átadása

00. Tervezési program

Megbízóink igényeinek felmérése és tömör összegzése, mely a tervezés megkezdésének alapjául szolgál. A projekt fő stratégiai céljainak és követelményeinek meghatározása.

01. Előkészítés

Projektcélok kidolgozása, beleértve a minőségi célkitűzéseket és a projekt elvárt eredményeit, a fenntarthatósági törekvéseket, a projekt költségvetését, egyéb paramétereket vagy korlátokat, a projekt tervezési programjának véglegesítése. Megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése és a helyszín vizsgálata, elemzése és a szükséges adatok beszerzése.

02. Koncepcióterv

Koncepcióterv készítése, mely a tervezési folyamat egyik legfontosabb eleme. Elsősorban az építészeti és/vagy belsőépítészeti megjelenésre, térszervezésre,  telepítésre vonatkozó, kutatás és elemzés alapján meghatározott javaslatokat tartalmazza, beleértve a szerkezeti megvalósíthatóságra adott javaslatokat, valamint az épületet és a belső tereket kiszolgáló rendszerekre vonatkozó javaslatokat. A javaslatok közül a tervezési programnak leginkább megfelelő változat kiválasztása után az előzetes költséginformációk a koncepcióterv részét képezik.

03. Jóváhagyási terv

A jóváhagyási terv a megbízónk által elfogadott koncepcióterv részletesen kidolgozott változata. Ebben a tervezési fázisban az építészeti és/vagy belsőépítészeti részletek kidolgozása történik a tervezési programnak és projektcéloknak megfelelően, beleértve az esztétikai megjelenést, a szerkezeti rendszereket, valamint az épületet és tereit kiszolgáló rendszereket. A jóváhagyási terv az aktuális jogszabályi előírások szerint készül, mely alapján az építéshez szükséges építési engedélyek beszerezhetőek.

04. Kiviteli terv

Műszaki tervek, mely az elfogadott jóváhagyási terv alapján készül a tervezési programnak megfelelően. Generáltervezési megbízás esetén tartalmazza a részletes építészeti és/vagy belsőépítészeti kiviteli tervdokumentáción felül a szükséges részletes szakági kiviteli tervdokumentációkat is, beleértve a szerkezeti és minden az épületet és tereit kiszolgáló rendszerek részletes kiviteli tervdokumentációját. A kiviteli terv tartalmazza a megvalósításhoz szükséges részletes műszaki tervdokumentációkon és műszaki leírásokon felül a projekt megvalósításának tervezéséhez szükséges árazatlan költségvetés kiírásokat.

05. Megvalósítás felügyelete

A megvalósítás felügyelete külön megbízás keretében. Szükség szerint projektmenedzsmenti feladatok ellátása, projekt időbeli tervezése és vállalkozásba adásának felügyelete. Az építés helyszíni felügyelete és a megvalósítás keretében felmerülő kérdések és esetleges változtatások megoldása, gyártmánytervek ellenőrzése és jóváhagyása, hogy a megvalósulás a tervezési program és kiviteli tervek szerint történjen. Rendelkezünk a műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői feladatok ellátásához szükséges jogosultságokkal is.

Womorrow Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-912832
Adószám: 14634099-2-42
CIB: 10700158-48612702-51100005

Székhely és levelezési cím

Andrássy Courtyard
H-1062 Budapest
Benczúr utca 2.

Stúdió

Ferenciek tere
H-1053 Budapest
Kossuth Lajos utca 2/a.

Kapcsolat

hello@womorrow.com
0036.30.3309611

©️2023 WOMORROW.
Minden jog fenntartva! A weboldal és minden tartalma a Womorrow Kft. tulajdona.